Kutse uuringusse

Lp. noor naine!

Kutsume Teid osalema uuringus rindkere liikuvus ja hingamisfunktsioon imetavatel
naistel.


Uuringusse ootame
20-40-aastaseid sünnitanud naisi, kes imetavad ja kelle viimase lapse
sünnist on möödas vähem kui 1 aasta. Kontrollgruppi ootame 20-40-aastaseid mittesünnitanud naisi.

Uuringus osalemiseks ei tohiks Te olla tegevad võistlussportlased või peaks võistlusspordist
möödas olema vähemalt 10 aastat. Samuti on vaja, et Teil ei oleks kroonilisi haigusi, mille
tõttu tarvitate ravimeid.


Uuringu raames kohtutakse uuritavaga üks kord Terviseühing Teraapiakoda ruumides
Vikerkaare 22, Tartus.
Kohtumisel teostatakse mõõtmised rindkere liigutustel naha
pinnalt, vaadeldakse hingamist ja teostatakse paar testi hingamisfunktsiooni hindamiseks
ning palutakse täita kolm ankeeti.

Uuringus osalemine annab Teile infot ja tagasisidet oma seisundi kohta. Osalemise eest
saate tänutäheks füsioterapeutilise konsultatsiooni mille käigus vastab uurija Teie
küsimustele, kuulab murekohti ning nendest lähtuvalt annab kaasa soovitused ning 2-3
terapeutilist harjutust.

Enne uuringut selgitatakse Teile täpselt uuringus osalemise tingimusi ja nende sobivuse
korral palutakse kinnitada oma nõusolek allkirjaga. Uuring on täielikult vabatahtlik ja sellest
võib loobuda igal hetkel ilma mingisuguste tagajärgedeta Teie jaoks. Uuringus osalemine
Teie tervisele kuidagi ohtlik ei ole.

Uuringut viib läbi Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistrant Riin Rikas-Toompere ajavahemikul jaanuar-märts 2019.

Täpsema info saamiseks ja uuringus osalemiseks võtke ühendust:

Riin Rikas-Toompere
Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut,
füsioteraapia eriala magistriõpe
e-mail: rikasriin@gmail.com
Tel: +372 5649 3986


Kirjutada võib ka seda kontaktivormi kasutades: 

Email again: