Privaatsustingimused

Viimati muudetud 14.01.2022

Terviseühing Teraapiakoda registrikoodiga 80317834, veebiaadressiga www.teraapiakoda.ee, avalikustab käesoleval lehel oma isikuandmete töötlemise põhimõtted.  

Kasutades Teraapiakoja veebilehte ja pöördudes Teraapiakotta teenusele, nõustute siin kirjeldatud küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega.

Mõisted:

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe ja teenuste kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Teraapiakojale omalt poolt infot. Näiteks teenusele registreerumine, teenuse kasutamine, meili teel ühendust võtmine.

Teenused on kõik Teraapiakoja poolt pakutavad klientidele suunatud tegevused, näiteks individuaalsed vastuvõtud, e-teenused interneti vahendusel, nõustamine, harjutuskavade koostamine jms. 

Kuidas Teraapiakoda isikuandmeid kogub?

Teraapiakoda saab kasutajate andmeid, kes on saatnud veebilehe või e-kirja kaudu päringu teenuste kohta, teinud broneeringu Setmore`i broneerimissüsteemi kaudu, kasutavad käesoleval hetkel või on kasutanud varem Teraapiakoja teenuseid ning annavad/andnud nende käigus infot oma tervisliku seisundi kohta.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Teraapiakoda kasutab isikuandmeid kvaliteetse teenuse pakkumiseks, kliendisuhtluseks ja muu informatsiooni edastamiseks ning raamatupidamise tarbeks. 

Teraapiakoja poolt töödeldavad isikuandmed

  • nimi
  • kontakttelefon
  • e-posti aadress
  • suhtluskeel
  • vanus
  • teenusele pöördumise põhjus, mis võib sisaldada infot kasutaja tervisliku seisundi kohta
  • teraapiaprotsessi käigus kogutud või ilmnenud info tervisliku seisundi kohta
  • tagasiside teenusele

Kasutaja lisamiseks Teraapiakoja e-maili listi küsib Teraapiakoda eelnevalt kasutaja nõusolekut. Kasutaja antud kirjalikku tagasisidet jagatakse avalikult ainult kasutaja nõusolekul.

Turvalisus ja isikuandmete säilitamine

Isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks kasutatakse ajakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmeid sisaldavatesse töövahenditesse ja keskkondadesse on juurdepääs vaid asjasse puutuvatel Teraapiakoja töötajatel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Teraapiakoda säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni on seadusega ette nähtud või paremaks teenuse pakkumiseks vajalik. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. Meililistis olevat e-maili aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada. Teenuse pakkumise jooksul kogutud info säilitatakse parooliga kaitstud arvutis ja klientide haldamise keskkonnas Setmore kuni see on teenuse osutamiseks vajalik.

Isikuandmete jagamine

Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendisuhtluseks, kvaliteetse teenuse pakkumiseks ja teenuste parendamise eesmärgil. Isikuandmeid jagatakse kolmandale osapoolele vaid järgmistel juhtudel: riikliku järelevalve asutuste ja politsei huvi. Avalikku tagasisidet jagatakse ainult kliendi nõusolekul.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja kustutamine

Kasutajal on võimalik kogutud isikuandmetega tutvuda, andmeid parandada või kustutada, kirjutades e-kirja aadressil teraapiakoda@gmail.com.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse veebilehe külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsised aitavad tuvastada arvuti IP aadressi, brauseri tüübi, lehel külastatud alalehtede ja lehel viibitud aja. Teraapiakoja leht kasutab ainult rangelt vajalikke küpsiseid. See aitab parandada Teraapiakoja veebisaidi funktsionaalsust ja hõlbustada selle kasutamist.

Teraapiakoda ei kasuta kolmandate osapoolte teenuseid ja küpsiseid. Küpsised ei ohusta veebilehe külastamiseks kasutatavat seadet ega selles sisalduvat teavet. Küpsiste kasutamise piiramiseks saate teha vastavad valikud veebilehitseja seadete alt.

Privaatsustingimuste muudatused

Teraapiakoda jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat avaldades muudatused veebilehel ja tagades, et tarbijate isikuandmete seadusjärgne kaitse jääb tagatuks. Küsimuste, ettepanekute või kaebuste korral on võimalik pöörduda isikuandmete eest vastutava töötaja poole:

Riin Rikas

teraapiakoda@gmail.com

+372 5649 3986

Kui klient usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.